PS Ioan Moșneguțu la Conferința Națională În sprijinul femeilor însărcinate 2021: ,,Dumnezeu iubește mama și copilul”

În data de 18 decembrie 2021, au avut loc lucrările Conferinței Naționale În sprijinul femeilor însărcinate. Asociația Moldova pentru viață a organizat prima ediție în format online; au participat diverși specialiști din Republica Moldova și România.

Tema ediției a fost: ,,Ce este criza de sarcină și cum putem ajuta femeia și copilul”.

PS Ioan Moșneguțu, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, a transmis un cuvânt intitulat: ,,Dumnezeu iubește mama și copilul”:

Dragi organizatori și participanți ai Conferinței Naționale dedicat sprijinirii femeilor însărcinate, Vă salut cordial și Vă doresc succese binecuvântate la lucrările conferinței. Parcurgem tocmai perioada postului de iarnă – postului Nașterii Mântuitorului – un timp binecuvântat, mântuitor și sfințitor. Iar în această perioadă a postului, Sfânta noastră Biserică, ca și mamă Duhovnicească a poporului dreptmăritor, ne îndeamnă să intensificăm rugăciunea și fapta curată, să desfășurăm activități cu caracter misionar, filantropic, caritativ și social. Or, desfășurarea unei asemenea conferințe în această perioadă de urcuș duhovnicesc către peștera Betleemului, este binevenită și avem certitudinea că va aduce un impact bun celor vizați.

Domnul Hristos vine în lume ca să-l împace pe om cu al său Creator. Dumnezeu Cuvântul coboară din Slava Cerească, din dragoste deosebită față de natura umană căzută, pentru ca să-l aducă pe om de la cele pământești la cele cerești. Să-i ofere posibilitatea omului să devină fiu al lui Dumnezeu după har. Toate le face Dumnezeu din iubire pentru noi oamenii. Noi am fost creați din iubire. Viața însăși este iubire, pentru că Hristos spune despre Sine: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Domnul Hristos este viața lumii, iar noi trebuie să prețuim viața, întrucât aceasta este darul suprem, oferit omului de către Dumnezeu. Noi avem datoria sfântă și creștinească să sprijinim pe toate persoanele și în special pe cele care au nevoie de ajutorul nostru. Să-i sprijinim și să manifestăm iubirea noastră.

Femeia însărcinată trebuie să fie sprijinită de membrii societății. Evident, ea trebuie să fie sprijinită de către familie și este frumos atunci când această triadă – mama, tata și copilul – sunt într-o armonie deosebită a dragostei, însă atunci când apare o fisură în familie, când poate tatăl nu acordă atitudinea sprijinitoare, plină de grijă, atitudinea necesară soției și copilului, familiei, per ansamblu, atunci Sfânta noastră Biserică, instituția divino-umană, își arată implicit grija Sa față de mamă, față de copil.

Dacă vorbim de perioada postului, de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, cunoaștem că după ce S-a născut în ieslea sărăcăcioasă a Betleemului, Pruncul Hristos deja era în pericol de a fi omorât, pentru că Irod cel crunt și necruțător căuta să ia viața Pruncului, iar îngerul Domnului a zis bătrânului Iosif, noaptea în vis, să ia Pruncul și pe Mama Sa și să plece în Egipt, pentru a salva viața Pruncului, pentru a se împlini Scriptura. Și Biserica urmează exemplul de a sprijini femeile în criză de sarcină, de a sprijini mama și copilul care nu au bucuria sprijinului familial.

Din perspectivă creștină, noi avem datoria de a exprima iubire și sprijin, pentru că Dumnezeu este iubire. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul spune în acest sens: ,,Cine nu iubește nu a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu iubire este.” Să acordăm sprijinul și asistența noastră duhovnicească, dar și socială, femeilor în criză de sarcină, mamelor cu copii. Pentru că femeia creștină este o mamă desăvârșită, iar mamele creștine și mamele în general au un rol important în viața lumii. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea în acest sens: ,,Dați-mi o generație de mame bune creștine și eu voi transfigura viața, chipul întregii umanități.”

Dumnezeu să Vă ajute la lucrările acestei conferințe și să aveți succese binecuvântate. Iar munca pe care o veți depune în cadrul acestui forum să aducă impactul necesar și potrivit pentru societatea noastră, pentru persoanele vizate.

Să ne ajute Dumnezeu!