Pr. Arhid. Constantin Olariu la Conferința Națională În sprijinul femeilor însărcinate 2021: ,,Ne numim copiii lui Dumnezeu când sprijinim copiii”

În data de 18 decembrie 2021, au avut loc lucrările Conferinței Naționale În sprijinul femeilor însărcinate. Asociația Moldova pentru viață a organizat prima ediție în format online; au participat diverși specialiști din Republica Moldova și România.

Tema ediției a fost: ,,Ce este criza de sarcină și cum putem ajuta femeia și copilul”.

Pr. Arhid. Constantin Olariu, Consilier Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei. Sector Comunicare, Media și Relații Publice, a susținut un discurs intitulat: ,,Ne numim copiii lui Dumnezeu când sprijinim copiii”:

Cum putem oare să ne numim copiii ai lui Dumnezeu decât numai prin iubirea noastră împărtășită copiilor?

Un copil nu poate face nimic pentru el însuși, nu se poate hrăni, nu se poate adăposti singur, nu se poate apăra singur, viața lui depinde întru totul de iubirea și grija celor din jur, de iubirea lor dăruitoare.

Copilul, prin natura lui, cheamă pe toți cei din jurul său să dăruiască și să se dăruiască, putem spune să se coboare la o gândire mai smerită, la o simțire mai curată, la o bucurie mai sfântă.

Copiii ne apropie pe noi de sfințenie, ne apropie de Dumnezeu, iar apropiindu-ne de El ne unim unul cu celălalt într-un scop comun: de a dărui necondiționat iubire.

Așadar, Dumnezeu care este iubire, ne învață pe noi să fim asemenea Lui, ca prin copii să dăruim la rândul nostru iubire.

Acest lucru vine și cu o recompensă din partea lui Hristos care spune ucenicilor Lui și prin ei nouă: „Lăsați copiii și nu-i opriți să vină la Mine că a unora ca aceștia este Împărăția Cerurilor.” (Matei 19,14)

Iar  prin cuvintele „unora ca aceștia” se referă la noi, ne îndeamnă să ajungem la puritatea interioara a copilului.

Și cum putem face aceasta decât numai fiind alături de ei și în mijlocul lor.

Un copil devine om matur pentru că s-a întâlnit cu umanitatea altora. El crește din ceea ce primește.

Iubirea față de toți copiii este început al înțelegerii părintești a lui Dumnezeu față de toți oamenii. Iar dacă un copil nu simte iubirea părintească a oamenilor din jur acesta nu poate simți taina iubirii părintești a lui Dumnezeu pentru oameni, invocată în fiecare zi în rugăciunea „Tatăl nostru”.

În societatea contemporană familia creștină trăiește într-o lume indiferentă sau confuză din punct de vedere spiritual, fiind confruntată adeseori cu diferite provocări și crize precum sărăcia, migrația, șomajul, alcoolismul, drogurile, depresia, divorțul și nesiguranța zilei de mâine.

De-a lungul istoriei Biserica Ortodoxă Română a desfășurat o bogată lucrare de asistență socială și filantropică, ctitorind multe așezăminte sociale, medicale și educaționale, cămine pentru copii, cămine pentru bătrâni, adăposturi pentru săraci, etc.

În cadrul Mitropoliei Basarabiei avem Centrul Social Diaconia care printre multiplele programe desfășurate, are un proiect numit „În brațele mamei” ce cuprinde un centru de consultanță, un centru maternal și un centru de găzduire secundară „Casa Maria”.

Centrul de Consultanță realizează susținerea în comunitate a cuplurilor mamă-copil și a familiilor aflate în situația de criză temporară. Serviciile oferite: asistență psihologică, socială, juridică, spirituală-religioasă și materială.

În Centrul Maternal sunt plasate cuplurile mamă-copil, gravidele aflate în situație de emergență. Aici, echipa multidisciplinară elaborează un plan individual de intervenție prin care se urmărește consolidarea relației dintre mamă și copil, formarea deprinderilor de îngrijire a copilului, gestionarea resurselor în vederea creării unui mecanism de viață autonom. Centrul are capacitatea de a asista concomitent 10 cupluri mamă-copil.

Centrul de găzduire secundară „Casa Maria” asistă cuplurile mamă-copil care vin din Centrul Maternal (mame minore și/sau orfane, care au nevoie de acompaniere și susținere și mame cu un nivel înalt de motivare de a-și îmbunătăți viața).

Beneficiarilor li se oferă o garsonieră pe un timp determinat, sunt acompaniați la distanță conform unui plan de intervenție.

Anul acesta – 23 de cupluri mamă copil au beneficiat de grijă și asistența complexă în centrul maternal:

13 cupluri mamă copil au fost asistate în comunitate;

25 de familii au beneficiat de asistența psihologică, juridică socială și spirituală;

66 de familii – asistența materială lunară.

Plus multe alte familii cu copii mulți care au primit pachete de hrană, haine, jucării, și alte lucruri necesare cum ar fi electrocasnicele – aragaz, frigider sau obiecte de mobilier.

Un alt lucru esențial pe care îl facem în cadrul Mitropoliei Basarabiei este antrenarea tinerilor adolescenți în aceste programe care îi învață să aibă grijă de aproapele.

Nu numai prin centrul Diaconia, dar și preoții din parohii întocmesc dosare ale familiilor care se confruntă cu diferite crize materiale, iar la Centrul Eparhial încercăm să găsim resursele necesare ca să putem ajuta cât mai mult.