Introducere

Moldova pentru viață este o Asociație Obștească înființată în anul 2015, care promovează educația, cultura, valorile și respectul pentru viața umană, oferă sprijin femeilor și familiilor aflate în situații de criză de sarcină și desfășoară programe de formare și informare dedicate tinerilor pentru familie și integrare socială.