Activitate la Molești: Pentru ce te pregătești în viață, aceea vei avea!

Aceasta a fost tema întâlnirii elevilor clasei a X-a de la Liceul Teoretic Molești, r. Ialoveni, din 8 mai 2019. În calitate de invitat și vorbitor a fost Nadejda Usatîi, președintele Asociației Moldova pentru viață, care, de comun acord cu administrația liceului respectiv, a organizat o lecție dedicată artei de a făuri frumosul și binele din viitorul nostru.

Darurile sunt cele care definesc și marchează tărâmul psihic și fiziologic uman. Acestea sunt primite, iar ele ne sunt spre folos când le întrebuințăm bine și ne sunt spre vătămare când le folosim eronat.

Din păcate, câteodată suntem neglijenţi faţă de multele daruri pe care le avem la îndemână şi pe care le neglijăm. Iar paguba este nu numai a noastră, ci şi a celor din jurul nostru. Pentru că fiecare avem în noi daruri necesare pentru întreaga viaţă, iar dacă nu le înmulţim ne lipsim de dezvoltarea firească a puterile sufleteşti şi trupeşti pe care le-am primit.

Binele și frumusețea vieții noastre vor veni când lucrăm responsabil și cu tenacitate darurile noastre. Fără muncă, fără onestitate față de conștiința noastră, fără efort continuu și constant, ceea ce am primit rămâne un potențial pe care nu îl cunoaștem niciodată. Dar prin muncă, prin onestitate față de conștiință, prin efort continuu și constant, creștem spre ceea ce suntem chemați să fim.

Aceste drumuri, al cultivării potențialului respectiv al abandonării lui, ne stau în față și ca persoane individuale, și ca popor întreg.

Noi, ca popor avem o capacitate extraordinară, un potențial fantastic de a ieși din orice situație de criză, important este să avem unitate, iar dragostea este unitate.

Mare responsabilitate au oamenii cu talent, care devin lideri ai atitudinilor celorlalţi oameni. Cu cât oamenii avansează pe scara socială, cu atât responsabilitatea lor creşte. În cazul conducătorilor unui popor, răspunderea lor e mai mare în faţa naţiunii, căci ei sunt răspunzători de rătăcirile, de căderile poporului şi răspund pentru ceea ce ar fi putut să facă şi nu au făcut pentru neamul lor. Să avem credinţă că deasupra noastră există o instanţă care ne judecă şi ne cumpăneşte isprava.

Toţi mari conducători ai acestui neam au avut părinţi duhovniceşti. Ştim că, de exemplu, Sfântul Ştefan cel Mare mergea la duhovnicul său, Daniil Sihastrul, pentru ca să primească poveţe. De unul singur nu poţi să faci binele pe care îl dorești, pentru că așa este omul, doar în comuniunea de persoane și în comuniunea cu Dumnezeu se poate cunoaște pe sine și se poate dezvolta.

Este important să înțelegem și să restabilim adevărata ierarhie a principiilor. În ierarhie există respect, valoare, rafinament. Ierarhia este menită să întreţină dragostea. Fără o structurare a lucrurilor, fără o ierarhie în care fiecare îşi face rostul său, ţara nu poate înflori. Ierarhia cu responsabilitate și dragoste alcătuiește spațiul în care fiecare se dezvoltă conform potențialului.

Să nu fim egoiști să ieșim din orice ierarhie crezând că putem să trăim și să ne dezvoltăm singuri.

Și, așa cum simțim că am fost ajutați de familie, de școală, de biserică, de prieteni, de o structură socială funcțională, să sprijinim și noi. Un aspect important este să sprijinim copilul, mama, familia.

Dacă întărim legăturile sufletești şi dezvoltăm caracterul copilului pentru ca el să achiziționeze comportamente de auto-control, tânărul nu va ajunge să fie plictisit de viață, sătul de tot, cu refulări în adicții. Dezvoltarea unui soi de comportament placid poate duce la costuri enorme, în care consecinţele ne fac nefericiţi și ne consumă resursele sufleteşti.

Viaţa este scurtă şi, cu toate acestea, irosim timp în noduri de conflict şi probleme infime care ne rănesc şi ne izolează pe unii de alţii. Atunci pierdem, căci nu putem lucra darurile care ne-au fost date sper binele și spre împlinirea noastră şi a celorlalţi.

La finalul întâlnirii, Nadejda a oferit în dar bibliotecii liceului un set de cărţi, precum şi reviste ,,Pentru viaţă”, numărul pe anul 2019 – ,,Unic din prima secundă” tuturor tinerilor şi profesorilor prezenţi.

Aducem sincere mulţumiri Doamnei director, Svetlana Catan, Doamnei Lilia Topală, profesoară de chimie, director adjunct pentru instruire, doctor în biologie, pentru călduroasa primire, precum şi tuturor participanţilor pentru bunăvoinţă. Dorim să dezvoltăm această colaborare în continuare, spre folosul elevilor și al societății.

Biroul de presă AO Moldova pentru viaţă