Campania informativ-educativă ,,Copiii Moldovei au nevoie de noi!”, la cea de-a X-a ediţie

În această lună, Asociaţia Moldova pentru viaţă a lansat cea de-a X-a ediţie a campaniei informativ-educative ,,Copiii Moldovei au nevoie de noi!”. Campania are ca scop promovarea familiei naturale şi susţinerea femeilor aflate în situaţii de criză de sarcină.

Afişele redau câteva dintre cele mai valoaroase informaţii despre etapele de dezvoltare intrauterină a fătului. ,,Viaţa umană începe la concepţie!” este deviza acestei ediţii.

„Pe parcursul educației medicale, am învățat că viața umană începe din momentul concepției. Eu susțin că există viață umană încă de la prima celulă (de la concepție până la maturitate) și că orice întrerupere pe parcursul acestei durate de timp constituie o terminare a vieții umane. Eu nu pot afirma că în stadiile timpurii ale dezvoltării fătului în uter nenăscutul este o ființă incompletă, cum nu aș putea afirma că un copil nu este om dacă nu a atins vârsta pubertății. Fiecare etapă reprezintă existența umană în sine.”, susţine Dr. Alfred M. Bongioanni, profesor de pediatrie şi obstetrică la Universitatea din Pennsylvania.

Campania va dura 1 lună.

Aducem sincere mulţumiri Primăriei mun. Chişinău, Î.M. Regia Transport Electric (dl Dorin Cionîi, director general al RTEC) şi Î.M. Parcul Urban de Autobuze (dl Vitalie Copaci, director adjunct tehnic) pentru frumoasa conlucrare, sincere mulţumiri domnului Serghei Crudu (Mitropolia Moldovei) pentru tipărirea a 500 de afişe, alese mulţumiri voluntarilor de la Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel din Chişinău pentru ajutor, şi nu în ultimul rând, tuturor celor care au pus umărul la această frumoasă lucrare-împreună.

Menţionăm că până în prezent au fost tipărite şi distribuite circa 5000 de afişe.

Biroul de presă AO Moldova pentru viaţă