Activitate la Palanca: Sinceritatea în viață este pro-viață!

Aceasta a fost tema celor trei întâlniri care au avut loc la data de 10 martie 2021, cu elevele claselor a VIII-a și a IX-a a gimnaziului Palanca din r. Ștefan Vodă, cu colectivul grădiniței de copii ,,Ghiocel”, precum și cu profesorii și colaboratorii gimnaziului menționat.

Sinceritatea în viață ne ajută să alegem între mai multe posibilități pentru a înfăptui adevărul. Iar dacă un om caută să-și îndeplinească rostul, să aspire către un viitor luminos, are nevoie să se înarmeze cu luciditate pentru a înfrunta minciuna, falsitatea, întunericul. Astfel, adevărul va străluci ca soarele și va dărui raze de speranță întregii omeniri.

,,Adevărul vă va face liberi” ne învață Hristos. Și în cazul copiilor nenăscuți, ca fii și fiice ale lui Dumnezeu, în care Părintele ceresc lucrează în mod tainic și umple pântecele mamei cu lumină și binecuvântare, și în cazul femeii însărcinate care, conștientă de fragilitatea noii vieții din trupul devine mai conștientă de fragilitatea lumii și își dorește să aducă multă pace, dragoste, echilibru în lume.

La finalul celor trei întâlniri, Nadejda Usatîi, președintele Asociației ,,Moldova pentru viață” a oferit în dar bibliotecii localității Palanca un set de cărți, precum și reviste ,,Pentru viață” tuturor celor prezenți.

Aducem sincere mulțumiri și felicitări Preotului Felix-Petru Prisecariu, parohul bisericii ,,Nașterea Maicii Domnului”, pentru inițiativa acestor întâlniri, precum și Doamnei Larisa Voloh, primarul localității Palanca, pentru frumoasa organizare, și Doamnei Vera Chiperi, directorul gimnaziului pentru călduroasa primire, și tuturor pentru bunăvoință.

Totodată, ținem să aducem mulțumiri Departamentului Pro Vita al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei (Iași) pentru materialele informative și tuturor celor care au pus umărul la această lucrare-împreună.

Biroul de presă AO Moldova pentru viață