Activitate la Frumușica Veche (regiunea Odesa): Cine ajută pe alții, se ajută și pe sine!

În data de 7 iulie 2019, Nadejda Usatîi, președintele Asociației Moldova pentru viață a avut parte de o întâlnire specială, a fost în mijlocul locuitorilor s. Frumușica Veche (în prezent în Regiunea Odesa din Ucraina, în trecut în plasa Volontiri, județul Cetatea Albă).

În tradiția noastră, oamenii aveau ca firesc să ajute, să sprijine, să dăruiască, trăiau natural ideea de comuniune și de jertfă. ,,Când fac un dar, mă dăruiesc, iar când primesc un dar, mă împlinesc”, nota într-o meditație Ernest Bernea.

Țăranii aveau o tihnă, o așezare, aveau năzuințe spirituale comune și nu se împovărau peste putere cu griji astfel încât să își piardă așezarea duhovnicească. Știau și prețuiau demnitatea de om, de neam, de familie, de bărbat, de femeie, de copil.

Familiile cu mulți copii erau adevărate bijuterii ale satului, toată comunitatea sărea în ajutor, această lucrare-împreună aducea atâta bucurie și spor în viața omului. De exemplu, când își făcea cineva o casă nouă, la o strigare tot satul sărea să pună umărul: călcau lutul, cântau, râdeau, glumeau, se îmbrățișau, se încurajau. Această clacă era o împreună-lucrare frumoasă, copiii învățau și ei să ajute și așa deveneau oameni – căci așa se construiește o societate, sprijinind. ,,Lăsau râul pe matca lui”, aveau încredere și nădejde în ajutorul Tatălui ceresc și aduceau la lumina zilei toți copilașii trimiși să călătorească pe pământ. Cu trăistuța plină de daruri și ,,copii de suflet” erau crescuți de rude sau de alți săteni, care îi renășteau sufletește pe copiii adoptați.

Astăzi tinerilor li se întinde o cursă, li se creează un fals câmp de manifestare, fiind adesea invitați să acționeze în afara tradiției, în afara bunului simț, în afara moralei. Ruptura între generații duce la un război între generații. Un filozof francez afirma că: ,,Între tatăl și bunicul a fost o înțelegere totală, între mine și tata câteva contradicții, între mine și fiul meu este o prăpastie.” Fondul problemei este distrugerea familiei, distrugerea Bisericii, falsificarea istoriei.

„Să ieșim din minciună!” îndemna Soljenițîn. Mărturisirea adevărului ne întărește sufletește, ne face liberi, demni. Astfel trăim armonios unii cu alții și se coagulează comuniunea între oameni.

Nu suntem aruncați întâmplător în aceste locuri, nu avem întâmplător niște strămoși, ci toate acestea au un sens și au o continuare: suntem rod al strămoșilor și e firesc să rodim în urmași.

Să facem binele azi, continuând pe cel de ieri și pregătind pe cel de mâine! Căci nici un bine făcut aproapelui, vieții, neamului nu se risipește!

La finalul întâlnirii, Nadejda o oferit tuturor celor prezenți reviste ,,Pentru viață”, numărul pe anul 2019 – ,,Unic din prima secundă”, pliante informative, precum și un set de cărți pentru biblioteca bisericii din localitate.

Dragostea și bucuria vieții s-au simțit în ora care a trecut atât de repede! Aducem felicitări și mulțumiri Parohului bisericii ,,Sf. Împărați Constantin și Elena” din s. Frumușica Veche, preotul Oleg Borodin, familiei Mihail, Elena și Roman Pinteac pentru inițiativa acestei întâlniri, pentru sprijin și buna organizare, și nu în ultimul rând tuturor celor prezenți pentru călduroasa primire.

Totodată, ținem să aducem sincere mulțumiri Departamentului Pro Vita al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei (Iași) pentru materialele informative și tuturor celor care au pus umărul la această lucrare-împreună.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Biroul de presă AO Moldova pentru viață