Activitate la Crocmaz: Familia este speranța neamului și a omenirii!

Joi, 16 mai 2019, în incinta gimnaziului ,,Ecaterina Malcoci” din s. Crocmaz, r. Ștefan Vodă s-a desfășurat o conferință dedicată familiei. Nadejda Usatîi, președintele Asociației Moldova pentru viață, a abordat familia ca speranță a societății.

Astăzi putem examina profilul familiei și putem diagnostica o slăbiciune, o lipsită de năzuință și înălțare, un adevărat „ger sufletesc” care îngheață căldura familiilor, dar mai ales a dorinței de a avea o familie. Dar fără familii sănătoase, orice cetate, orice societate și, până la urmă, omenirea în ansamblul ei, candidează la înfrângere totală, la colaps.

O familie cu sens se naște din oameni care au un sens, care înțeleg sensul vieții și sensul lor și caută să clădească pe aceste sensuri. Dragostea de aproapele dă un sens vieții, dar cel mai profund sens îl are omul care știe că este un copil al lui Dumnezeu.

Familiile credincioase sunt pline de sens, sunt copleșite de virtuți, aduc pe lume oameni noi și ei înșiși se înnoiesc mereu; astfel, în fața unui om și a unei familii care își cunosc sensul,  se deschide tot universul. Văzând că totul stă sub semnul lucrării minunate a lui Dumnezeu, important este să lucrăm lucrarea cea bună, aceasta este programa nostră.

Atunci când necredința izbește familia toate se sluțesc, în suflet și în viața de zi cu zi. În locul luminii, întunericul. La fel se întâmplă și cu societatea, și așa începe naufragiul în istorie al unui popor. Organismul – societatea – se îmbolnăvește dacă celulele – oamenii, familiile – sunt bolnave!

Dar se face sănătos când celulele se însănătoșesc!

Vocația creatoare a creștinului poate salva familiile și popoarele, dacă este pusă în lucrare. Prin fiecare copil zămislit în pântecele mamei lui, Dumnezeu trimite un sol al luminii, un creator: să îi sprijinim mama, să îi sprijinim viața – darul lui poate fi însutit față de efortul nostru!

La finalul întâlnirii, Nadejda a oferit în dar tuturor celor prezenți reviste ,,Pentru viață”, numărul pe anul 2019 – ,,Unic din prima secundă”.

În lumina celor afirmate, aducem felicitări și mulțumiri Preotului Constantin Portărescu, protopop r. Ștefan Vodă, Preotului Anatolii Railean, parohul bisericii din s. Crocmaz, pentru frumoasa inițiativă, și nu în ultimul rând gazdei evenimentului, Domnului Andrei Formusatii, director al gimnaziului ,,Ecaterina Malcoci”, și Doamnei Eugenia Clașevici, fondatorul Muzeului de Istorie și Etnografie din s. Crocmaz, precum și tuturor celor prezenți pentru călduroasa primire.

Biroul de presă AO Moldova pentru viață

Foto credit: Muzeul de Etnografie Crocmaz