Direcționează 2% către Asociația Moldova pentru viață

 

Redirecționarea este gratuită și simplă, doar că persoanele trebuie să meargă la Inspectoratul Fiscal de Stat, unde-și au viza de domiciliu, pentru a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. În acest sens, persoanele urmează să parcurgă următorii pași:
1. Să completeze Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018 ( Formularul CET 15);
2. În secțiunea „Desemnarea procentuală” se va introduce Codul fiscal (IDNO) al beneficiarului ales (Puteți alege un singur beneficiar).
Codul fiscal (IDNO) al Asociației Moldova pentru viață este 1015620004654.
3. Să prezentați organului fiscal (fie pe suport de hârtie, fie în format electronic) Declaraţia nu mai târziu de 2 mai 2019.

Datele Asociației:

Asociația Obștească MOLDOVA PENTRU VIAȚĂ

B.C. MOLDOVA-AGROINDBANK S.A.MD90AG000000022512941974 – MDL în Filiala 12 Chișinău

codul bancar AGRNMD2X438

numărul de identitate – codul fiscal 1015620004654

Oricine salvează o singură viață e ca și cum ar fi salvat întreaga lume; oricine distruge o singură viață e ca și cum ar fi distrus lumea întreagă. (Erich Fromm)

februarie 17, 2019